200 kroner. Bloggers egen illustrasjon.
Aktualitet, Media

Statsbudsjetter i narsissismens tidsalder

Det er litt pinlig at befolkningen, i (et av) verdens rikeste land, hovedsakelig retter søkelyset mot statsbudsjettets konsekvenser for seg og sitt, er det ikke?

Hvis ikke, quid erat demonstrandum, antagelig – eller for å utdype:

Dersom vi ikke reagerer på at det er blitt slik, men tvert om anser det den selvfølgeligste ting av verden, er det også en viss fare for at det forteller hvem og hva vi er blitt.

Rett nok er jeg ikke så sikker på om det er et særnorsk trekk. Hadde John F. Kennedy presidert over Amerikas forente stater i dag, holder jeg det ikke for helt usannsynlig at hans «Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country» hadde blitt møtt med skuldertrekk.

Det er bare, som over skrevet, hvem og hva vi er blitt.

Men vi må jo ikke like det.

Illustrasjonen er bloggers egen.

Standard
Lokalavis-leser. Bloggers egen illustrasjon.
Media

Besynderlig praksis

For kort tid siden luftet denne bloggen de prinsipielt betenkelige sidene ved kommunalt eierskap i kommunalt avgrensede lokalaviser, vel, strengt tatt i enhver form for lokalaviser, i og for seg. Utgangspunktet var vår egen lokalavis, Bladet «Tysnes», hvis aksjer blant annet er å finne i kommunens eie.

Rett nok dreier det seg om skarve to aksjer, som ikke utgjør mer enn 0,4535 prosent av den samlede aksjebeholdningen, men den prinsipielle betenkeligheten består.

Akkurat det er på mange måter denne bloggposten uvedkommende, var det ikke for at den direkte berører den avtroppende ordføreren, og «avtroppingens» bakgrunn.

Det er en avis som ikke har for vane å publisere papirutgavens leserinnlegg på nett – langt mindre å dele dem på Facebook, som den gjør i dag:

Om årsaken til at avisen bryter med denne praksisen, er at leserbrevet målbærer holdninger den selv gjerne skulle ha uttrykt, men vegrer seg for å trykke under eget navn, skal være usagt, men det er klart det er en interessant tanke.

Leserbrevet, som jeg overhodet ikke tar stilling til, forresten, kan leses i sin helhet her.

Jeg må nesten be om unnskyldning for å spre lokale uvesentligheter på den store verdensveven, men antar at denne praksisen interesserer flere enn meg, for, igjen: Vi snakker om en avis som aldri nettpubliserer leserinnleggene sine, eller gjør hva den kan for å spre dem, som tilfellet for anledningen er.

Betyr det at andre polemikere (til hvilke man for øvrig ikke regner seg, man har da blogg!) kan avkreve avisen samme velvillige håndtering?

Jeg tillater meg å tvile.

Følgelig …

P.S. Det tas naturligvis forbehold om at nettpublisering, med tilhørende Facebook-deling, av alle leserinnlegg, er en nyinnført praksis. I hvilket fall denne kommentaren rimeligvis faller på sin egen urimelighet.

P.P.S. Men det er vel bare jeg som ser spøkelser på høylys dag. Det fins vel ikke aviser som favoriserer leserinnlegg til støtte for egne meninger (om de er aldri så «hemmelige»). Gjør det?

Sen tilføyelse: I kommentarfeltet til Facebook-oppdateringen over, repliserer Bladet «Tysnes» at det kanskje blir en råd med en slags universell nettpublisering av leserbrevene. Svaret er så pass ullent, at jeg er litt usikker på om det er slik å forstå, men dersom det forholder seg slik, er det jo en gledelig utvikling, som demonstrerer at redaksjonen for fremtiden ikke kun vil nettpublisere innlegg den mener er så bra (eller samsvarer med egne, mer eller mindre «hemmelige», meninger), at de fortjener et bredere publikum.

Standard

YES!

Kultur, Media

Mordkommisjonens Oberinspektor Stephan Derrick & co finner drapsmannen drept. Skandalejournalisten er i villrede:

derrick-visdom01

Og Oberinspektoren bare:

derrick-visdom02

derrick-visdom03

Aside
NRK and chill.
Media, Ymist

Chill

Meaning: Going to your partner’s house to watch Norway Around.

(Own doing, one fears.)

Og de sier at vi gæmliser ikke følger med.

Standard
Media

Problematisk lokalpresse-eierskap

Lokalavis-leser. Bloggers egen illustrasjon.

Lokalavis-leser. Bloggers egen illustrasjon.

Pressens objektivitet er hevdvunnen og selvskreven, nær uangripelig, er det sikkert mange som vil mene, men er det nå egentlig slik?

Bare i løpet av de seneste tiårene, har pressens eierskap forflyttet seg fra virksomheter tuftet på publisistiske tradisjoner, til de merkantile, hvor profittmaksimering er målet, i stedet for samfunnsoppdraget.

Det er en utvikling som har preget lokalpressen i langt mindre grad, med mindre vi snakker om lokalaviser knyttet til de store mediehusene. Aksjonærene investerer for avisen og lokalsamfunnets skyld, ikke for bunnlinjens, men det betyr ikke at lokalavisenes eier-sammensetning er uinteressant. De skal jo være vaktbikkjer, de også, med et kritisk blikk på alt som rører seg i lokalsamfunnet – ikke minst i kommunen.

Da blir det kanskje underlig om kommunen selv sitter med økonomiske interesser i bikkja som skal vokte den. Bukken, havresekken, og all den jazzen, De vet.

Just det ser vi like fullt i vår egen lokalavis, Bladet «Tysnes», som kan regne kommunen blant sine aksjonærer:

Tysnes kommunes interesser i norske aksjeselskaper

Virksomhet Antall aksjer Prosentandel
Fjord Norge AS 1 0,1205
Sunnhordlandssambandet AS 100 7,4906
Våge Hamn AS 40 9,9010
Tysnes Breiband AS 56 4,4164
Bladet Tysnes AS 2 0,4535

Tallene er hentet fra Kommunal Rapport, som nettopp har lansert oversikten over norske kommuners eierskap i aksjeselskaper, som et ypperlig redskap for lokaljournalister – så lenge de ikke er i rådmennenes lomme, vel å merke (uten dermed å insinuere noe som helst).

Nå skal jeg vokte meg for å hevde en eierandel på 0,4535 prosent faretruende, og for alt jeg vet, er det likedan andre steder i landet, men på det prinsipielle planet må det være grunn til betenkning.

Det er klart man kan innvende at Staten granngivelig eier NRK, men statskanalen har vanntette skott vi ikke alltid ser i de privateide mediene, og igjen, en eierandel på 0,4535 prosent, sikrer praktisk talt ingen innflytelse, selv om det må være lov å spørre hva kommunen tenkte, da den i sin tid kjøpte de to aksjene.

Hvor liten aksjeposten enn måtte være, hadde avisens aksjonærfortegnelse inngitt større tillit, om kommunen var fraværende.

Standard

Media

Belest

Image