En forsøksvis sabotert TV-aksjon

Det er vanskelig å si hvordan ytre høyres stenhårde Røde Kors-kritikk kommer til å slå ut på årets TV-aksjon.

Min familie og jeg skal ut og ringe på dørklokker i dag, sammen med vår relativt nye sambygding, Tesfamichael fra Eritrea. Vi må nok gjøre regning med å støte på både Frp-ere og andre, som hverken liker Røde Kors, flyktninger – eller folk som blogger om sine mer eller, som regel, mindre heldige erfaringer med bygdetilværelsen.

Om vi klarer å fylle den ovenfor avbildede bøssen eller ei, vil kanskje tjene som en indikasjon på det samlede utfallet, selv om sannheten er at den vanskelig lar seg fylle i grisgrendte strøk, under noen omstendighet.

Følgelig gjør man regning med at det blir sent på kveld, innen vi kjenner landsresultatet, men at vi passerer Regnskogfondets 183 millioner kroner i fjor (som for øvrig var et kraftig fall, fra Kirkens Nødhjelps 253 millioner året før), tillater jeg meg ærlig talt å betvile.

Skjønt det saktens er lov å håpe at Fremskrittspartiets grep om nasjonens sjel ennå ikke er fast nok. Men sikker, se det er man altså ikke.

Anstendige sambygdinger – og andre – oppfordres imidlertid til å gi så det svir, Røde Kors-fond eller ei.

Moby & The Pacific Void Choir: Are You Lost In The World Like Me, 2016

The Zeitgeist, captured in an old-school cartoon. Hard to like in social media, unless you’re eager to confirm its message, of course.

The Mamas & The Papas: Dedicated To The One I Love, 1967

Got to love their attempt at high-fiving there (at around 1:52), though.

TV 2-sorti intet tap

Mediemangfold var det store omkvedet på 1980-tallet, da MTV, Super Channel og Sky Channel festet grep om dem av oss som var velsignet med kabel-TV – en utvikling mange nok, og kanskje med rette, følte måtte møtes med norske alternativer.

Så skulle det heller ikke ta lange tiden før riktig nok svenskeide TV3 var på banen, etterfulgt av heilnorske TVNorge og TV 2.

TV3 (eller Viasat, da), med alle sine nisjekanaler, forblir like svenskeide, og, i noen grad, helsvenske, mens de en gang norske TVNorge og TV 2, også de med et vell av nisjekanaler, er kommet på utenlandske hender – henholdsvis amerikanske og danske.

Jada, mediemangfold kan være berikende, vel å merke om det bidrar til et mangfold, i stedet for uniformeringen disse kanalene representerer. Utviklingen har imidlertid vist at det samme vellet av kanaler tvert om har devaluert sendingenes verdi. Også TV 2, som var tiltenkt rollen som norsk, kommersiell allmennkringkaster, har vært en eksponent for denne utviklingen.

Ikke bare har mediehuset tjent som bidragsyter til forringelsen av norsk TV-kvalitet. Det er heller ikke norsk, men i dag helt og holdent (eller 100 prosent) i danske Egmonts eie, mens TVNorge, med sine søsterkanaler, eies av Discovery Networks Norway (igjen eid av amerikanske Discovery Communications, igjen eid av SSB Discovery Media – og så videre og så bortetter).

Når TV 2 Gruppen AS (den manglende bindestreken er nok et dansk påfunn) nå ber for sin syke mor, og forlanger statlige tilskudd for å servere oss mølet den så langt har bedrevet, skyldes det ikke bekymring for at TV 2-kanalene ikke lenger vil være i stand til å utøve sitt samfunnsoppdrag, som de uansett ikke oppfyller, eller av hensyn til deres norske ansatte, som de likevel nedbemanner hensynsløst, men av hensyn til Egmonts utenlandske investorer.

Skulle regjering og storting likevel finne det opportunt å berike TV 2s utenlandske eiere ytterligere, med milde gaver, i form av statlige tilskudd, tror jeg nok ganske trygt vi kan fastslå hvis interesser politikerne har for øye. For la oss fjese det:

Våre er det ikke.

Ja, det er synd med arbeidsplassene som går tapt, men hey,  mange er det faktisk ikke. Og så er det jo heller ikke slik at økte tilskudd hindrer fortsatt nedbemanning, som alltid er mediehusenes svar, når investorenes dividende er i fare.

Kanskje vil det likevel komme noe godt ut av TV 2s forhåpentlige sorti? Et godt og reelt alternativ til NRK hadde jo ikke vært å forakte. Det er det nemlig lenge siden TV 2 var. Om nå ukebladjournalistikken deres noen gang var det.

Så good riddance. Og dere, politikere:

Vi følger med, vøtt.

(Og så er det vel noe med det at en befolkning på fem skarve millioner, skal ha samme TV-tilbud som en på 50. Det er noe der … )

P.S. Denne bloggeren var blant dem som på 1980-tallet ivret for en opphevelse av NRK-monopolet, og for et rikt – og privat – mediemangfold, dog under den avgjørende forutsetningen at det evnet å bære sin egen vekt, med annonsørenes, ikke skattebetalernes, hjelp. Uten er de jo ikke liv laga.

The House of Love: Christine, 1988