Donald Trump’s phone call to Taiwan’s president Tsai Ing-wen.

Slightly comparable to Norway’s peace prize to Liu Xiaobo.

Jeg kunne ha kjatret i vei på Twitter eller Facebook, jeg kunne jo det. Eller vent

Eller så kunne jeg ha:

Jeg kunne jo det.

All work and no play

Gøy på landet.

@NATO expansion or Warsaw pact take-over?

Consider the following countries:

 • The Czech Republic
 • Hungary
 • Poland
 • Bulgaria
 • Estonia
 • Latvia
 • Lithuania
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Albania
 • Croatia

NATO immediately springs to mind, no?

No?

No. Of course not. And much like you I am inclined to consider the member states up to (and including) 1982 the essence of western democracy, with an exception for Turkey, Spain, Portugal and Greece, as we all know. Text continued below map.

Natoland Nato
NATO members from 1949 to 2009. Source: Wikipedia

While three of the afore-mentioned member states have since got their act together, Turkey remains severely unqualified for its membership, as I’ve pointed out on numerous occasions.

Also, this tweet inspired me to make the above bullet point list:

You have to admit that it’s hard not to think of former Soviet imagery, and in all honesty, is expansion at all cost really worth it? When will it end? Judging by NATO’s careless expansion thus far, it won’t stop until we consider these soldiers NATO troops:

Sovjetisk propaganda
Soviet troops parading.

Which is fine by me, but please, what some consider a NATO expansion may in reality turn out to be a full-blown Warsaw pact take-over.

Now there’s a thought …

P Cast, December 2016

Norge er et så lite land, at selv 330 soldater (amerikanske, stasjonert i Norge) lyder voldsomt.

Nå er han vel så innarbeidet i norsk folklore blitt, at jeg tror vi setter ut grøt til ham på julaften. Så er han til forveksling heller ikke så ulik you know who who who.

Foto: Najumuddin Faraj Ahmad, alias Mulla Krekar. Fotograf: Bair175/Wikipedia.

Bedre bygde-kollektivtilbud da, kanskje?

Man registrerer Bygde-Norges innvendinger mot økte kostnader ved bruk av privatbil.

Omkvedet later til at det er lett å være miljøverner i byene, hvor en kan hoppe på en buss eller trikk på annethvert hjørne, men at det ikke er fullt så enkelt her på landet.

Løsningen på problemet er imidlertid ikke å gjøre det billigere å bruke privatbil på bygda.

Løsningen er et bedre kollektivtilbud på bygda.

Skjønt vi vel er smertelig oppmerksom på at bygda ikke er liv laga, og at befolkningskonsentrasjon – til byene – er den beste løsningen på det meste (man ironiserer for ordens skyld ikke).

Sam the Sham & The Pharaohs: Wooly Bully, 1965

Altfor sen Venstre-distanse?

Etter å ha tjent som garantist for den blåblå regjeringen i tre år, går Venstre i dag til det skritt å distansere seg fra den, et lite halvår før valgkampen dras i gang.

Det spørs vel om det var tidsnok.

Foto: Venstreleder Trine Skei Grande. Fotograf: Jo Straube/Venstre/Flickr.

Statskommers

På forsiden av nrk.no i dette nu:

Julekalendre

Straks etterfulgt av:

Julehefter

For julehefter er jo så billige. Samfunnsoppdrag, må vite.

For øvrig er det jo ikke fritt for at man utbryter et stille “WTF, én milliard!?”.