In memoriam

Arne Nordheim anno 1968
Arne Nordheim anno 1968.

Én uke er gått allerede, siden Arne Nordheim takket for seg. Jeg ville lyve om jeg påberopte meg spesiell interesse for mannen og hans virke, men er ikke dummere enn at jeg innser hvilket tap hans bortgang utgjør for norsk musikk- og kulturliv. For at han var en kjempe, sågar en usedvanlig sympatisk en, er det nemlig ingen tvil om.

Morgenbladet brakte i går en liten samling artikler om pling plong-mannen, som er vel verdt en liten gjennomlesning:

Til minne om en stor kulturpersonlighet:

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s