He is dead, but he won’t lie down

Adolf Hitler. The German historian Heinrich Au...
Image via Wikipedia

55 år etter andre verdenskrig skulle man kanskje tro de gamle rasespekulasjonene forlengst var et tilbakelagt tema. Men de dukker opp igjen, med jevne mellomrom, også her hjemme. Nå prøver den tyske sosialdemokraten – og styremedlemmet i den tyske sentralbanken – Thilo Sarrazin å vekke nytt liv i debatten, med påstander om at jøder utgjør en egen etnisk gruppe. Og videre, sakset fra NTB-meldingen db.no bringer i dag:

I et intervju med avisene Welt am Sonntag og Berliner Morgenpost om sin nyeste bok om innvandring og rase, hevder han at alle sosiale grupper er genetisk forskjellige.

– Alle jøder deler det samme genet. Baskere har også et gen som skiller dem fra andre, sier han.

Ganske forbløffende, må man vel kunne si. Jeg har selv brukt mye av sommeren på å oversette memoarene til tre av Adolf Hitlers nærmeste. Om vi skal tro Hitlers kammertjener, SS-mannen Heinz Linge, ga Hitler selv opp egne raseteorier mot slutten. Jeg sakser en passus fra den ennå ikke utgitte boken:

Det jeg fant mest bemerkelsesverdig, var hva Hitler sa om jødene i de siste dagene av sitt liv. Stikk i strid med tidligere utsagn og taler og så videre, der han alltid snakket om den «jødiske rase», hevdet han nå at det fra et genetisk og antropologisk synspunkt ikke fantes noen jødisk rase, og man kun snakket om en jødisk rase av hensyn til «diskusjonsbekvemmelighet». Jødedommen utgjorde ingen spesiell rase, men et åndelig fellesskapsbånd, ikke minst for troen til dem av dets tilhengere som har vært forfulgt siden tidenes morgen.

— Kilde: “Med Hitler til det siste”, Heinz Linge, Notabene Forlag, høsten 2010

Man skal muligens ta det som kommer fra innbarkede nazister med en klype salt, men om det stemmer, det Linge skriver, går vår godeste sosialdemokrat lengre enn Hitler, da han sang på det siste verset.

Dead indeed, but he most certainly will not lie down.

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s