Vive la difference

Elsa Lystad

Jeg antar at jeg ikke tar munnen for full om jeg hevder at jeg forlengst er parkert i den kjønnsfascistiske leiren (noen ville muligens si multifascist) – et inntrykk jeg i dag gjorde mitt aller beste for å befeste (rimslimplim), borti bloggposten Bruk for alle, her i sted. Men det kan altså ikke hjelpes.

For noen uker tilbake raste debatten om kjønnsnøytrale stillingsbenevnelser på sitt verste, initiert av Liv Signe Navarsetes forslag om innføring av slike, som erstatning for (og her sakser jeg fra NRK.no) embetsmann, fylkesmann, lagmann, lensmann, oppsynsmann, riksmeklingsmann, sendemann, styrmann, sysselmann, tjenestemann, namsmann, skjønnsmann, takstmann og rettens formann, bare for å nevne noen. Men det vil ikke de kvinnelige rådmennene vite noe av, Gud velsigne dem.

Om noe, vakte disputten en ubendig trang hos denne bloggeren, til å legge betegnelser som lærer, sanger, ekspeditør, danser og skuespiller på hyllen, i omtalen av kvinner som passer til begrepene, til fordel for lærerinne, sangerinne, ekspeditrise, danserinne og skuespillerinne – and the list goes on.

Gud velsigne Elsa Lystad også, som erklærte seg en stor beundrerinne av Eva Joly, på Fredrik Skavlans snakkeshow i Nytt på nytt i går aftes. Jeg tror nesten jeg ble forelsket et øyeblikk der. Derav billedbruken, som utilslørt hyldest av en vaskekte Dame.

Jeg tenker med gru på hva en venninne må tenke om dette, som på Fjesboken hin dag utbasunerte:

Lesestoff til ALLE som lurer på hvorfor jeg blir fly forbanna hvis du kaller meg negresse.

Rett nok med en peker til denne saken (men det er muligens en annen diskusjon).

Det var igrunn alt for denne gang. En høytidelig programerklæring, om at man herefter vil beflitte seg på å bruke servitriser, skuespillerinner og pianistinner. Ikke bruke dem, da! Eller… Vel, De forstår.

I alle høver har verden fått nok av ampre feministinner. Det den behøver nu, er tvert om:

Tilføyelse: Nest siste setning over videoklippet har forresten forsynt meg med en sproglig distinksjon jeg lenge har savnet, den mellem feminister og feministinner.

Der kan du se!

3 thoughts on “Vive la difference

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s