Arkitektonisk bakevje

Pris for god forretningsfasade 1996

Da jentungen og jeg passerte Skillingsbanken (Bergens Skillingsbank til 1997, så Bergensbanken, som fusjonerte med Handelsbanken i 2001) i Allehelgensgate hin uke, merket jeg meg ikke synderlig ved at den grå bankbygningen hadde endret fasade siden midten av 1980-tallet. Men det hadde den, som det fremgår av plaketten over.

Bergen Bank
Image via Wikipedia

Mitt mangeårige eksil østenfor vannskillet bidro til at jeg ikke engang fikk med meg bankens mellomspill som Bergensbanken (på den annen side kaller jeg fortsatt Bergensavisen Bergens Arbeiderblad, og DnB NOR Privatbanken, efter Bergens Privatbank, som, sammen med Bergens Kreditbank ble Bergen Bank, som i sin tur fusjonerte til Den norske Bank med Den norske Creditbank, som så fusjonerte med Gjensidige NOR, til DnB NOR og så videre og så bakefter. Og Nordea? Det er Kassa, det!).

Jeg måtte nesten ta ett skritt tilbake, det vil si adskillige, tvers over gaten, for å ta all denne arkitektoniske prakt – skal man tro Det nyttige selskab – innover meg. Nedtur:

Skillingsbanken/Handelsbanken

Er ikke dette relativt umiskjennelig 1980-talls-arkitektur, da? Eller er det jeg som er på sykkeltur igjen? Nå skal jeg vokte meg litt, siden jeg kjenner inntil flere arkitekter, hvorav i alle fall én i Bergen. Jeg kan imidlertid vanskelig forestille meg at han har noe som helst med miseren å bestille. I alle høver skal det godt gjøres å slå min gamle venn Petter, som var så uheldig å begå Postgirobygget, i sin opprinnelige utførelse.

Men jeg blir litt gretten av arkitektonisk forsøpling. Det vil jeg bare ha sagt. Ikke at utgangspunktet var bedre, altså, men… pris for god forretningsfasade!?

Gi meg styrke.

P.S. En forsiktig unnskyldning til min gamle klassekamerat, Espen, som var administrerende i Skillingsbergensbanken da den iførte seg vederstyggeligheten ovenfor. Det er ingenlunde personlig, Espen, men du kjenner meg: Rett fra levra uten filter.

3 thoughts on “Arkitektonisk bakevje

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s