Tiddelibom

Bloggeren selv med favorittpublikasjonen, Riksmålsforbundets 'Ordet', i lankene

Sneen laver ned her på den ytterste nøkne. Den observante leser vil dessforuten har registrert et tiltagende innslag av riksmålsk sprogføring i de nedtegnede annaler – en allergisk reaksjon på målformen som praktiseres i den umiddelbare nærhet, inkludert dialektale abnormiteter. Riksmål it is, then, sa han, og ga seg Ordet (se billedet) i vold. Men den har sin pris, den riksmålske sneen, ikke minst i anledning den som for tiden laver:

Det sner, det sner – tiddelibom
Det er det det gjer – tiddelibom
Det sner så meget mer enn fer
Tiddelibom og huttemegtu

Nu og vel&vel. Det er en pris jeg er villig til å betale. For øvrig jages julen på dør, som det stakkarslige synet for neden vil vise. Det skal bli pokker så godt.

Juletre i netto'n

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s