Uglegugle

Major Briggs kan nok ha mykje rett i det, men somme av oss, denne bloggaren medrekna, tek til takke med “uglegugle!”, når ting tek til å verta skummelt.

One thought on “Uglegugle

  1. Pingback: Landlig nasjonaldag | Nedtegnelser

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s