På e-postens sotteleie

Føler du, som jeg, at all bruk av e-post oppleves som reiser til en svunnen tid? Det er vel ikke fritt, når kommunikasjonsformen knapt har endret seg, i alle fall i de tyve årene jeg har brukt den, mens nye plattformer jevnt og trutt har kommet og gått – og blir ved å komme.

E-postkonvoluttFor min del er e-posten blitt en litt traurig dyd av profesjonell nødvendighet, altså et fenomen til motvillig anvendelse, i arbeidstiden kun, mens fritiden på det nærmeste er fri (som fritidsbegrepet i og for seg indikerer) for e-postlesing. Så skulle det da også bare mangle, i en tid der allehånde “sosiale” plattformer for lengst har erstattet det antikvariske korrespondansesystemet.

Nå skal vi likevel ikke se bort fra at e-posten får sin renessanse, om den står foran større teknologiske omveltninger av noe slag, vel å merke – en for meg helt avgjørende forutsetning, og formodentlig det eneste som kan berge kommunikasjonsformen.

Inntil så skjer, vil nok mine forbindelser gjøre klokt i å notere at min uteblevne kvelds- og helgerespons ingenlunde er å regne som uvilje, men ren og skjær uvitenhet, om den ubesvarte korrespondansens blotte eksistens. I alle fall til arbeidsdagen atter vender tilbake.

Joda, visst har vel også jeg et varslingssenter, og ikoner med tall, som lyser hvitt og flott, på rød og sirkulær bakgrunn, og visst hender det vel at jeg sjekker hva det mon være, dog uten å ta affære (rim slim plim), thi det arbeidstid ikke er – med mindre presserende faktorer skulle tilsi annet.

Følgelig og altså: Skulle det, mot all tenkelig formodning, være bråttom, er det bare å gi beskjed ad andre utbredte kanaler. Twitter og Facebook er i så måte brukbare stalltips. Inntil også de, sannsynligvis før, snarere enn senere, avgår med en velfortjent pensjon.

Jeg er Dem i så fall megen takk skyldig.

One thought on “På e-postens sotteleie

  1. Pingback: Vår sårbare infrastruktur – Nedtegnelser

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s