The Flamingos: I Only Have Eyes For You, 1959

Man har alltid likt denne, men denne bloggeren må nok medgi spesiell sans for koret, som kommer luskende inn fra høyre.

Som Dick Clark innledningsvis bemerker, er slåtten imidlertid eldre enn denne innspillingens 56-57 år, opprinnelig fremført av Dick Powell og Ruby Keller, i 1934-filmen Dames (komponert av Harry Warren, med tekst av Al Dubin).

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s