Når er oppvigleri oppvigleri?

Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige.
Lige med strafbare Handlinger regnes her Handlinger, til hvis Foretagelse det er strafbart at forlede eller tilskynde.

Slik lød straffelovens § 140, kanskje bedre kjent som Oppviglerparagrafen i Norges lover. Etter siste endring, 19. juni 2009, er paragrafens ordlyd:

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, materiell ødeleggelse, meddelelse av feilaktig informasjon eller på annen måte forstyrrer den sikre drift av luftfartøy, flyplass, skip eller innretninger eller anlegg på kontinentalsokkelen, og derved volder fare for tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp, eiendom eller miljø.

Her kan det være verdt å merke seg at siste lovendring fant sted noen år etter den mye omtalte karikaturstriden, som i brede lag påkalte full frihet til å inspirere straffbare handlinger, om altså ikke til å begå dem. I sin opprinnelige form var selvfølgelig brudd på Oppviglerparagrafen i seg selv straffbart. I dag derimot, kan Hege Storhaug, Peder Are “Fjordman” Nøstvold Jensen og Hans Rustad fritt inspirere ulovligheter, om ikke nødvendigvis i direkte ordelag (da ville jo alle innse hvilke mål de har, noe som neppe hadde gavnet “saken”). Teksten fortsetter under tegningen.

Hege Storhaug kneblet
Human Rights Services informasjonsleder Hege Storhaug. Bloggers illustrasjon.

For direkte, utilslørte oppfordringer ville nok fortsatt bidra til moralsk delaktighet, selv om loven ikke lenger ser det slik.

Utrettelig og massiv påpekning av hvilken fare islam – og religionens troende – utgjør for vår sivilisasjon, i håp om at noen tar hånd i hanke med “problemet”, er derimot tillatt.

For er det noen som er i tvil om at det er just det nyss nevnte trio bedriver? Teksten fortsetter under bildet.

Hans Rustad i NRKs Debatten torsdag 4. november 2010
Document.no-redaktør Hans Rustad i NRKs Debatten torsdag 4. november 2010 .

Ikke desto mindre er to av dem invitert inn i varmen hos norske medier, både på prent, på nett og på TV (tidvis sågar som “eksperter”), mens Fjordman sommeren 2013 ble innvilget Fritt Ord-støtte, for å skrive bok om kampfellen Anders Behring Breivik. Rett som det er, slipper han for øvrig til med inserater, både her og både der.

For vi har da ytringsfrihet, eller hur?

Takk og lov, jo. Nedsiden, nå som vi “alle” føler trusselen fra den muslimske fare henge over hodene, er at ansvaret for ytringer på det nærmeste er pulverisert.

Kort fortalt befinner vi oss på et punkt der oppvigleri, kamuflert, som hos Storhaug og Rustad, eller utilslørt, som hos Jensen, ikke lenger betraktes som oppvigleri, fordi en “knebling” derav ville være i strid med ytringsfriheten.

Er vi innstilt på å godta det, må vi også akseptere konsekvensene, slike som manifesterte seg i Oslo og på Utøya 22. juli 2011, i regi av en forkvaklet ung mann, behørig inspirert av de tre forannevnte. Teksten fortsetter under bildet.

Barnemorderen Anders Behring Breivik under domsavsigelsen i Oslo tinghus fredag 24. august 2012. Bloggers eget foto (fra TV-skjerm)
Barnemorderen Anders Behring Breivik under domsavsigelsen i Oslo tinghus fredag 24. august 2012. Bloggers eget foto (fra TV-skjerm)

I vår virtuelle tidsalder er det mange som frykter for ytringsfriheten. Alle som har fulgt denne bloggen, vil ha registrert at man ikke helt deler den frykten.

Som det i og for seg også fremgår av denne bloggposten. Får vi tro.

Det vi har fått, er ingen virkeliggjøring av Orwells 1984. Vi har fått den rake motsatsen.

Samtlige illustrasjoner, så nær som NRK-skjermdumpen med Hans Rustad, er bloggers egne. Bare ta, om du vil ha (men krediter gjerne).

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s