Antirasister på villspor?

Vi kjenner alle gode, gamle “Jeg er ingen rasist, men …”, som innledning til et og annet rasistisk utsagn, som om rasistiske meninger ingenlunde kan sidestilles med rasisme.

Noe av det vi har bevitnet denne vinteren, både her hjemme og i Europa for øvrig, har utvilsomt vekket minner om mellomkrigstidens og krigens Europa, selv om parallellene slett ikke har vært identiske.

Når mange av samtidens tildragelser bringer en i tanker om nazistenes jødeforfølgelser, og assosiasjonene bringes til torgs, for eksempel her i bloggen, blir de imøtegått på det iherdigste, ofte av folk som nødig slås i hartkorn med Tysklands naziregime.

Men her er greia:

Jeg slår både Stalin, Mao og Abu Bakr al-Baghdadi, samtlige herremenn som har gjort seg skyldig i grusomheter mot menneskeheten, i hartkorn med Adolf Hitler. Det betyr ikke at de er, eller at jeg benevner dem, nazister. Det hindrer meg likevel ikke i å trekke paralleller, slik jeg nå gjør med Norges inhumane asylpolitikk (som for øvrig også høster hard FN-kritikk).

Med dagens tegning (over) førsøker jeg å illustrere nettopp dette:

Man må ikke være nazist, om man er rasist, selv om en nazist nødvendigvis må være rasist.

Kjære forurettede rasist: Ser du forskjellen?

Det er klart Norge, og Regjeringens støttespillere, ikke er nazister!

Nazistene deporterte jøder. Deporterer vi jøder, kanskje?

hvit_buss

Nazistene demoniserte jøder. Demoniserer vi jøder, kanskje?

IMG_0632

Ikke-nordmenn er sterkt overrepresentert blant voldtektsmenn. Skal vi heller snakke om “den norske voldtektskulturen”?

Kjetil Rolness i dagens Dagbladet

Nazistene konfiskerte jødenes eiendeler. Konfiskerer Danmark (og vi) jødenes eiendeler, kanskje?

Fordømmelsen av den såkalte “smykkeloven” i Danmark har vært omfattende. Men få er klar over er at Norge har et enda strengere regelverk for hvor mye en asylsøker kan ta med i kontanter for å få pengestøtte.

NRK.no 27. januar 2016

Uniformerte nazister trakasserte den jødiske befolkningen. Har vi uniformerte, som trakasserer den jødiske befolkningen, kanskje?

soldiers_of_odin

Nå har “Odins soldater” etablert seg i Norge.
– Vi er snart representert i hver krik og krok av landet

Dagbladet, 23. januar 2016

Sper du så på med giften som spres i kommentarfelt og sosiale medier:

[ … ] Mens de afrikanske og arabiske folkevandrerne som nå flommer over Middlehavet er vår tid “nazister”.

Kommentatoren “ETNISK NORSK, DVS MED URBEFOLKNINGSBAKGRUNN.” i denne bloggen

[ … ] Akkurat slik arabiske menn ved massive overgrep tar seg til rette ovenfor den tyske urbefolkningen i Køln og andre europeiske byer. Konklusjon: Innfødte europeere er vår tids urbefolkning, der innvandringskritiske innfødte europeere også er vår tids jøder. Så Gud hjelpe dere globalister som nå driver fram nye Lebensraum-folkevandringer, som også vil føre til nye Holocaust mot Europas urbefolkning.

Kommentatoren “ETNISK NORSK, DVS MED URBEFOLKNINGSBAKGRUNN.” i denne bloggen

… håper noen voldtar og dreper dine barn. du burde stukket av med svina du hjalp

– Norge Er Vårt

Spreng dritten..Brenn det ned

– Norge Er Vårt

Død over AP.Disse folka er landsforrædere.Få alle i konsentrasjonsleirer, å rett i gasskammere.

– N.N.

..blir kvalm hver gang jeg hører eller leser et arabisk navn knyttet til norsk politik..

– N.N.

doera
Illustrasjon fra Facebook-siden Norge Er Vårt (tror jeg, som, av uvilje mot å ferdes slike steder, har hentet den ad omveier).

Jeg kunne selvfølgelig fortsette. Noen av dem som tar anstøt av at jeg kaller dem rasister, som det er naturlig å sammenligne med nazistene, tar anstøt av sammenligningen.

Jajajjj …

Idioter vil forbli idioter, og det har svært liten hensikt å ergre seg over dem, men jeg må tilstå at jeg ergres over at mine meningsfeller, samtlige av dem, tror jeg, vegrer seg for å kalle rasister rasistiske.

Jeg vet ikke om det er av hensyn til debattklimaet, fordi det anses usivilisert, kanskje uakademisk (gisp), å benevne mennesker og ting ved deres rette navn, eller om også de svever i villfarelsen at en rasist nødvendigvis må være nazist.

Er det tilfellet, er ikke rasistene de eneste som er på villspor.

La oss ikke gi de høyreekstreme monopol på klar tale. Jeg ser ingen grunner til å avstå fra hitling, når den er relevant.

Hege Ulstein har også et poeng i dagens kronikk, Nasjonal famling (bør leses!).

For om det lyder som rasisme, og ser ut som rasisme, er det sannsynligvis …

Vel, rasisme.

6 thoughts on “Antirasister på villspor?

 1. Tror nesten min lille, satiriske kommentarfelt-kommentar må ha gjort litt inntrykk likevel! Skrev først at du ikke ville nedverdige deg svar, men nå har du altså kommet med to helt nye blogg-nedtegnelser hvor du flittig siterer fra mitt innlegg. Som mest var ironiserende tilsvar til din opprinnelige hitling av norsk migrasjonsdebatt.

  Om nazister, vil jeg hevde slike knapt eksisterer i dag. Mer enn bonapartister i Frankrike, eller baglere og birkebeinere i Norge. Nazismen var et særtysk, historisk fenomen, avgrenset til perioden 1920-1945. Men fordi nazismen nå symboliserer universell ondskap, slik Satan gjorde i kristendommen, er selvsagt effektiv hersketeknikk å nazi-stemple, for å avskilte noen politisk og moralsk.

  Men for dagens Europa, er befolkningseksplosjon i Afrika og Midtøsten det skjebnesvangre. Afrikas befolkning vokser fra 0,8 til 4,3 milliarder i vårt århundre! 2015-flommen over Middelhavet er starten på historiens største folkevandring. Og i det perspektiv, bruker jeg som innfødt nordmann min nåværende signatur. (Som straks også er min etniske identitet, i vår ekstreme globaliserings og folkevandringstid).

  Like

  • Kommentarsitatet ditt ble dessverre ikke gjengitt som et “godt” eksempel, men for å vise at folk risikerer å få svineriet inn på eget “territorium”, som bloggen min granngivelig er.

   Her er imidlertid hovedpoenget, som åpenbart ikke har sevet inn, og som derfor gjentas:

   Man må ikke være nazist, om man er rasist, selv om en nazist nødvendigvis må være rasist.

   Det betyr ikke at jeg akter å innlate meg på noen polemikk, som jeg – igjen – avstår fra.

   Like

 2. Men der var vi jo helt enig, og jeg brukte Lebensraum-metaforen for få fram det poenget. Uenigheten går på hvem som er vår tids rasister og skurker: de passive innfødte som forsvarer sin tradisjonelle livsform og sitt historiske territorium, eller de aktive folkevandrerne som presser seg inn. Samtiden støtter gjerne ditt synspunkt, ettertiden gir som oftest meg rett.

  Like

  • Vi er alt annet enn enig, men du lokker meg ikke ut på et ordskifte om saken, med vrangforestillinger à la afrikansk befolkningsvekst fra 0,8 til 4,3 milliarder i løpet av 95 år.

   Denne bloggen er i det hele tatt ikke myntet på ordskifter.

   Like

 3. Vrangforestilling!? Ok, jeg glemmer ordskifter og holder meg kun til facts, i dette som blir mitt siste innlegg. Limer og klipper fra Vårt Land i fjor:

  Afrika vil 
firedobles 
før år 2100. Nesten all folkevekst fram mot tusenårsskiftet vil skje i Afrika. 
Allerede i dag 
risikerer 
tusenvis av 
afrikanere livet 
i Middelhavet, på 
desperat flukt fra 
fattigdom og nød.

  Voldsom vekst. Prognosene for folkevekst i Afrika er nesten ufattelige. Allerede i dag er befolkningen fem ganger større enn i 1950. Og fra dagens 1 milliard innbyggere er anslagene mellom 3,5 og 5 milliarder afrikanere innen neste årtusenskifte.­ Det innebærer en omtrentlig firedobling av befolkningen på 85 år.

  Ifølge enkelte prognoser vil Nigeria, Afrikas mest folkerike land med 200 millioner innbyggere, i 2100 ha en befolkning på 900 millioner. Det vil kreve en enormt rask utvikling og utbygging av infrastruktur for å unngå massiv fattigdom, i et land der tre av ti jenter i dag ikke fullfører grunnskolen.

  Den dramatiske folkeveksten i Afrika sør for Sahara skjer på et kontinent der allerede 220 millioner mennesker går sultne, 50 millioner flere enn for 25 år ­siden.

  Nå er forskere bekymret for at fertiliteten i regionen holder seg høyere enn forventet, med et snitt på rundt 4,5 barn per kvinne, to barn over det globale snittet på 2,5.

  Lenke: http://www.vl.no/nyhet/afrika-vil-firedobles-før-år-2100-1.366555

  Og Kjetil Rolness, som karrikeres i dette blogginnlegget, har for lengst oppdaget samme befolkningseksplosjon og dens konsekvenser:

  FORDI VI VIL DET GODE. Det gode ble synonymt med å ta imot tusenvis av asylsøkere ved vår egen grense. Mengden kom ut av kontroll, og vi strammer desperat inn. Men de nye tiltakene pirker bare i overflaten av et dysfunksjonelt asylsystem. Etter dagens praksis har millioner av mennesker rett til å bosette seg i Norge. Men asylordningen er til for de som er personlig forfulgt, ikke hele folkegrupper som vil unnslippe fattigdom, konflikter eller autoritære regimer. Dem blir det stadig flere av, og befolkningsprognosene er skremmende. Antall afrikanere vil øke fra 1,2 til 4,4 milliarder fram til 2100. 40 prosent i fattige land sier de vil emigrere hvis de har muligheten. Gjør regnestykket selv.

  http://www.dagbladet.no/2015/11/27/kultur/meninger/ideer/helgekommentaren/kjetil_rolness/42148350/

  Like

  • Den enes fakta, den andre vrangforestillinger (Kjetil Rolness er en kjent eksponent for mange av dem). Omtrentlig omgang med kjensgjerningene, ofte kjennetegnet ved bruk av formuleringer som “ifølge enkelte prognoser”, fungerer som det motsatte av bevis i mine bøker.

   Det var aldri min intensjon at denne bloggen, som altså er min private eiendom, skulle bli en pøl av hat, som jeg må be deg ta med deg annensteds.

   Var det ikke for at du opererer anonymt, måtte jeg ha avstått fra å godkjenne kommentarene dine, eller selv anonymisere dem, for din egen beskyttelse (ikke mot andre, men mot deg selv). Just det slapp jeg i alle fall.

   Men jeg ber deg avstå fra videre bruk av min blogg til korstoget ditt.

   Du, og dine geliker, er blant dem som gir mennesker som Anders Behring Breivik grunn til å tro at de handler på andres vegne, noe de dermed selvfølgelig har helt rett i. Men denne bloggen skal ikke få bli instrument i det arbeidet.

   Videre kommentarer av slaget, vil simpelthen ikke bli godkjent.

   Like

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s