Tid for å gå under jorden, godtfolk?

Klimaet i norsk samfunnsdebatt og politikk er endret drastisk, bare to–tre år etter Siv Jensens infamøse “Morna, Jens!” (og syv år etter hennes konspirasjonsteoretiserende insinuasjoner om snikislamisering).

De en gang “politisk korrekte” må vokte munnen, skal de unngå angrep og mer eller mindre dulgte trusler fra anonyme nettroll, som later til å ha fått store deler av opinionen på sin side.

Frps justispolitiske talsperson Jan Arild Ellingsen. Fotograf: Bård Gudim/FrPMedia
Frps justispolitiske talsperson Jan Arild Ellingsen. Fotograf: Bård Gudim/FrPMedia

Faktum, slik man opplever det, som frittalende blogger, er at det en gang politisk korrekte nå er ukorrekt, og at klimaet i økende grad innbyr til at anonyme rasister trygt kan la anonymiteten fare, i visshet for hyldest og honnør – i alle fall fra Frps justispolitiske talsmann, og en voksende skare politikere på høyre flanke.

Derimot ser det ut til at vi en gang politisk korrekte kunne være tjent med å operere anonymt, skal vi være trygge for å slippe svartkledde stormtropper på døren.

De anonyme derimot, som “Etnisk nordmann”, som de siste månedene later til å ha lagt sin elsk på denne bloggen (men dessverre ikke kan påregne tilsvar), kan åpenbart trygt tone flagg, under de rådende omstendigheter.

Forfatter og oversetter Håvard Syvertsen begår i dag et inserat i Dagsavisen, der han åpenbart deler denne bloggerens bekymring:

Når det dukker opp en gruppe som Odins Soldater, får man unektelig følelsen av å befinne seg i en fiktiv verden. Den følelsen er det viktig å holde fast på samtidig som man spør seg om hvordan en slik fiksjon er mulig. Og da ser vi at den har vært forberedt i mange år.

Odins svartkledde er ikke skremmende i seg selv. Vi har da hatt Boot Boys og allehånde snauskaller tassende gatelangs i uminnelige tider, uten at det har gitt grunn til nevneverdig bekymring. For denne bloggeren er det klimaet og aksepten som skremmer.

Som når justisminister Anders Anundsen (Frp) gir for dagen sin heller lunkne avstand til partifelle Jan Arild Ellingsens Odin-hyldest, med beskjed om at han ikke helt ser at Odins soldater har noen naturlig plass i ordensapparatet. I alle fall ikke under de rådende forhold. Som om han like gjerne kunne ha tilføyd at de dog er gode å ha i bakhånd, i påkommende tilfeller.

Hva så med den tause majoritet, som heller velger jubel over Maaemos tre Michelin-stjerner, enn bestyrtelse over samtidens virkelige beskaffenhet? Samtykker de tause, eller er saken dem egentlig uvekommende? Spørsmålet er interessant, det, all den tid majoriteten virkelig er likegyldig – eller samtykkende i det stille.

I alle høver lever de hittil anonyme endelig i et Norge som bifaller deres hat. Det ser simpelthen ut til at de omsider kan krabbe ut av sine kamuflerende skall, skal de ha mulighet for å motta hyldesten de utvilsomt anser seg fortjent.

Vi andre derimot, burde muligens overveie anonymiteten, for egen sikkerhets skyld.

Jeg velger likevel, naiv som jeg er, å håpe at vinden snur. Det gjorde den tross alt i forna dagers Tyskland, selv om det måtte en verdenskrig til.

La oss håpe det ikke bærer fullt så langt. Og kanskje, kanskje burde man bare holde klokelig kjeft. Men du vet hva de sier:

All that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing, og all den jazzen.

Så man gjør det lille man kan (det går ingen tog her ute på bygda, og vi har ingen organisasjoner).

P.S. Og jada: Her kommer nok mange til å innvende at jeg tar litt vel hardt i, og at det tross alt ikke er ille. Som folk har gjort før, i vår ikke altfor fjerne historie. Til hvilket jeg ærlig talt ikke har andre svar enn at: Jo, likhetene, til skremmende organisasjoner i vår fortid, er slående, og det må – ulikt hva man var, den gang da – være lov å være oppmerksom. Alternativet er som da: Å lukke øynene, med de følgene det måtte få.

3 thoughts on “Tid for å gå under jorden, godtfolk?

 1. Lagt min elsk? Skrev 3 – nå 4 – replikker siste måned. Mest konstruktive forslag til kompromiss – et etnisk skisma – nå som historiens største folkevandring dundrer inn i Europa. Fra befolkningseksploderene Afrika og Midtøsten, hvor folketall øker fra 1 milliard til 5-6 milliarder i vårt århundre. Tyske myndigheter forventer 3,6 millioner migranter neste 4 år. Helt ekstreme tall i folkevandringenes historie, tok til sammenlikning indianerne 200 år fra Mayflower å bli minoritet i Nord-Amerika.

  Men konstruktive forslag til dialog, kompromiss, gjensidig anerkjennelse, fører kun til utskjellende motinnlegg. Beskyldt for “skjulte trusler”, nå for andre gang. Så oppfatter dine meningsfeller som de radikale, aggressive, ekstreme, hatefulle, som truer innfødte som meg. Dere vil med folkevandring snu opp ned på Norge og Europa på rekordtid. Samtidig demoniserer dere alle oss innfødte europeere som kun vil leve som vi alltid har gjort, og derfor ivaretar borgerrettighetene våre.

  For også vi innfødte europeere har våre menneskerettigheter. Og vi er beskyttet av Folkeretten, noe norsk samerett i Finnmark er godt bevis på. Siste 50 år har fokus kun vært på asylrett og migranters menneskerettigheter i Europa. De neste 100 år vil fokus mer rettes mot den innfødte europeiske befolkningens menneskerettigheter og innfødterett. Sannsynligvis langs samme konfliktlinjer i hele Vest-Europa, som samisk borgerrettighetskamp i Nord-Norge siste 50 år.

  Konklusjon: Blogger og kommentarfeltskribent lever nå i to ulike verdener, med to ulike historieoppfatninger, to ulike verdisyn, to ulike syn på norskhet. La oss derfor i gjensidig respekt og i mangfoldets navn formalisere forskjellighet som globalisering og folkevandring nå skaper, la oss få to nye folkegrupper, framfor å skjelle hverandre ut som høyreradikale og venstreradikale. Slikt kan raskt eskalere til broderhat og borgerkriger, noe historien har vist oss mange ganger. Peace out!

  Like

  • Jeg beklager at alle kommentarer med din e-postadresse og/eller IP-adresse automatisk havner i spamfilteret, på mitt initiativ, “Etnisk norsk”, simpelthen fordi jeg ikke ønsker rasistisk gnål i bloggen – og fordi, som det står på om-siden:

   [ … ] Utover, selvfølgelig, at bloggen ikke er et debattforum. Jeg er klar over at enkelte bloggposter kan virke som en invitt til polemikk. Det er de imidlertid aldri, med mindre uttrykkelig presisert.

   Dine foregående kommentarer har likevel fått passere, som glitrende eksempler på hva vi har med å gjøre. For anledningen fjerner jeg også spam-statusen på denne kommentaren, så vi får satt et punktum for vrangforestillinger – i denne bloggen, iallfall.

   Jeg må også beklage at bloggposten ikke handlet om deg, hvor mye du enn skulle ønske det. Det gjelder for øvrig også passusen om truslene antirasister mottar fra høyreekstreme, om “straffepuling”, “nakkeskudd” og “landssvik-straff”, når de “rettroende” kommer til makten (ikke å forglemme truslene innvandrere mottar) – flere avsnitt over avsnittet hvor jeg, i forbifarten, nevner deg, som eksempel på rasistisk rabulisme, uten relevans for trusselaspektet.

   Men for all del, jeg har mottatt drapstrusler, jeg også (og jada: fra høyreekstreme), skjønt jeg ikke kan påstå at jeg hefter meg ved dem.

   Det du for øvrig skriver, bryr jeg meg ellers ikke med. Jeg beklager igjen, men slik er det bare.

   Like

 2. Pingback: Rasistene ofre for PK-tyranniet | Nedtegnelser

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s