Tilværelsens uutholdelige

Leste nettopp en bekjent beklage seg over medpassasjerer uten plassbillett, som måtte flytte seg på hver stasjon, for å spare en lusen femtilapp.

Et stort irritasjonsmoment, utvilsomt, for dem som ikke behøver å snu på skillingen, men noen må visst det, etter hva de forteller.

La oss likevel håpe det ikke blir til altfor stor genanse for resten, og at min venn får en god tur, tross reisende fattiglemmer.

Illustrasjon: Gammel tikrone-seddel, manipulert av blogger.

One thought on “Tilværelsens uutholdelige

  1. Det er mulig jeg skylder å presisere at bloggposten er en betraktning over vårt kollektive selv, ikke over min reisende venn.

    Tross alt kommer vi ikke forbi kjensgjerningen at nasjonen også har reist, fra tiden da flesteparten av oss faktisk snudde på skillingen, til en samtid der de færreste gjør det.

    Jeg kommer ikke forbi at det også er en betenkelig kjensgjerning.

    Like

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s