Guttemusikken: Så lei, så lei (en slags cover)

Guttemusikken har nettopp sluppet en slags covring av Nana Mouskouris Soleil, soleil, i sympati med alle som, av de forskjelligste grunner, måtte være lei seg.

Originalen:

Den som ennå har skolefransken mer eller mindre intakt, vil høre at teksten, som for øvrig er temmelig intetsigende, er beholdt i den norske språkdrakten, skjønt “soleil, soleil” rimeligvis betyr alt annet enn “så lei, så lei”.

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s