OL for de bemidlede – også i Norge

De som har fulgt denne bloggen over noen år, vil være kjent med at bloggeren selv ikke er synderlig opptatt av olympiske goings on, eller idrett i det store og hele. Med unntak av det uhyrlige i at korrupte organisasjoner, som IOC, overhodet får arrangere sine jevnlige arrangementer, med støtte fra alle som anser underholdning viktigere enn moral og etikk.

Når “vi” engang likevel støtter opp om faenskapen, er det et tankekors at nettopp de nøkkelordene, altså moral og etikk, forlater oss helt, også i formidlingen av forbryterorganisasjonens arrangementer, ved å ordne oss slik at den som skal få “glede” av dem, må betale den kommersielle kanalen TV 2, i form av et TV 2 Sumo-abonnement, som sikkert er en stor trøst for dem som sliter med å få endene til å møtes.

På den annen side er premissen at slike mennesker ikke fins i kongeriket.

Ser vi bort fra det enkle faktum at De olympiske leker ikke burde formidles overhodet, er det all grunn til å kritisere at full uttelling kun innrømmes dem som har råd til, eller ser seg råd til, å betale for det. Skjønt alle i utgangspunktet betaler, i form av reklamepausene vi lar oss eksponere for.

Om det offentlige Norge mener at landet fortsatt skal støtte opp om forbrytersyndikatet, må det også se til at “godet” tilfaller de ubemidlede, ved å bidra til at den eneste egentlige allmennkringkasteren, NRK, blir høystbydende i kampen om senderettighetene (en ordning som for øvrig sier alt om hvilke interesser vi har med å bestille).

Nok sagt.

One thought on “OL for de bemidlede – også i Norge

  1. Pingback: Puh, endelig over – Nedtegnelser

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s