Lokaljournalistisk smuss

Man regner seg hovedsakelig ikke til dem som finner lokalaviser videre spreke, sånn i alminnelighet, så forestill Dem forskrekkelsen, da man i dagens utgave av stedets hofforgan leste at “[N.N.] har [sic] blitt fast kunde, og kjøper morgonbrødet sitt hjå Villa Lunde Bakeri” (bloggers uthevelse), som det fremgår av denne “faksimilen”:

Etter noen sekunders relativt hikstende fnis, kom man imidlertid til at det hele beror på journalistisk ubetenksomhet, til man så mellomtittelen som proklamerte en av morgenbrødets eventuelle følger; “Bollar i omnen”:

Hell, yeah! Bladet “Tysnes”, zazzy som faen.

Her bør det kanskje anføres at ens humor altså ikke er så infantil. Eller jo, men underbuksehumor, det eier man i alle fall ikke. Eller … Men når man likevel finner denne saken ekstra fornøyelig, er det just fordi humoren, begått av en avis som er tjent med å stå på god fot med stedets mektige bedehuslobby, neppe var tilsiktet.

Toppillustrasjon: Lokalavis-leser. Bloggers egen illustrasjon.

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s