Patrioter, jeg tror dere!

Rett som det er, blir man forsøkt konfrontert av individer som hevder våre islamkritikere (her ved de staute representantene for oven) er feminister, hvis hovedanliggende er å beskytte muslimske kvinner mot undertrykkende … uniformering og sådant mere.

Ja, men hvis det er sånn det forholder seg, har jeg misforstått nesten alt sammen!

Animert Jarle

Right …

Toppfoto: Representanter for den nordiske “motstandsbevegelsen” marsjerer.

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s