Vestlandsregionen? Pfftt … Maud!

Ikke før var intensjonsavtalen om sammenslåing, mellom Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, undertegnet, før navnestriden begynte å ulme – utvilsomt som den første av utallige og uoverstigelige uoverenskomster, før fusjonsplanene sluttligen begraves.

Så frøktelig vanskelig skulle det nå likevel ikke være. Se bare på Oppegård og Ski, som går i gifteplaner, med Fram som det nye familienavnet, blant annet inspirert av Fridtjof Nansen-skuta ved samme navn, som, rett som det var, lå til kai ved Nansens Uranienborg i Oppegård.

Vel, gjett hva … Roald Amundsens “Maud” svingte innom Bergen, før hun sommeren 1918 la kursen mot Nordøstpassasjen. Skuta hadde naturligvis lånt navn av vår daværende dronning, en tradisjon som heller ikke er uvanlig, ved valg av navn på territorier. Ta bare Dronning Maud land, australske Victoria, Victoriafallene og Victoriasjøen, om vi skal begrense oss til noen få.

Dronning Maud
Portrett av Dronning Maud (1869–1938). Fotograf ukjent/Wikimedia Commons.

En fin tradisjon, meg tykkes, som vestlandsfylkene burde følge opp, ved å døpe den smått utopiske regionen Maud, som i sine sydligere trakter visst nok også skryter på seg en Dronning Maud-pudding (som har tilflytt herværende bloggers mage flere ganger, etter at han selv tilfløt egnen). C’est un fait accompli!

Ikke at man bør slutte der, selvfølgelig. Så store enheter kan ikke nøye seg med fylkesting. Delstat bør det være, med senat og slikt (se opp for senator Petterson!). Mindre syns jeg ikke vi skal være på det, når vi først så pass storslåtte er.

Så får det heller stå sin prøve at det er et luftslott. Men drømmen syns jeg ikke vi skal berøve de megalomane. La dem beholde den!

Skal vi likevel unne oss en smule alvor, oppi alt sammen, handler det hele mest av alt om en maktdemonstrasjon – mot den såkalte oslomakta.

😳

Men for øvrig …

Toppfoto: Satellittfoto fra Wikipedia, smått bearbeidet av blogger.

2 thoughts on “Vestlandsregionen? Pfftt … Maud!

  1. Pingback: Rogaland sier nei til Vestlandsregionen – NRK Rogaland – Lokale nyheter, TV og radio – Nedtegnelser

  2. Pingback: By og land, mann mot mann? – Nedtegnelser

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s