En forsøksvis sabotert TV-aksjon

Det er vanskelig å si hvordan ytre høyres stenhårde Røde Kors-kritikk kommer til å slå ut på årets TV-aksjon.

Min familie og jeg skal ut og ringe på dørklokker i dag, sammen med vår relativt nye sambygding, Tesfamichael fra Eritrea. Vi må nok gjøre regning med å støte på både Frp-ere og andre, som hverken liker Røde Kors, flyktninger – eller folk som blogger om sine mer eller, som regel, mindre heldige erfaringer med bygdetilværelsen.

Om vi klarer å fylle den ovenfor avbildede bøssen eller ei, vil kanskje tjene som en indikasjon på det samlede utfallet, selv om sannheten er at den vanskelig lar seg fylle i grisgrendte strøk, under noen omstendighet.

Følgelig gjør man regning med at det blir sent på kveld, innen vi kjenner landsresultatet, men at vi passerer Regnskogfondets 183 millioner kroner i fjor (som for øvrig var et kraftig fall, fra Kirkens Nødhjelps 253 millioner året før), tillater jeg meg ærlig talt å betvile.

Skjønt det saktens er lov å håpe at Fremskrittspartiets grep om nasjonens sjel ennå ikke er fast nok. Men sikker, se det er man altså ikke.

Anstendige sambygdinger – og andre – oppfordres imidlertid til å gi så det svir, Røde Kors-fond eller ei.

One thought on “En forsøksvis sabotert TV-aksjon

  1. Pingback: Bekymring gjort til skamme – Nedtegnelser

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s