Bekymring gjort til skamme

Enhver som leste ens bekymringer om TV-aksjonen, i kjølvannet av Røde Kors-kritikken her om dagen, må ha fått det for seg at man anser TV-aksjonen et svært viktig anliggende. Det gjør man, bare for å oppklare misforståelsen, overhodet ikke.

De smålige angrepene på den derimot, bidro utvilsomt til å vekke en smule bekymring for folkesjelen, og det grep landets ytre høyre måtte ha fått om den.

Til alt hell skulle det imidlertid vise seg at aksjonen evnet å skrape sammen innpå 220 millioner norske penger, som er 37 mill mer enn fjoråret, uten at det burde gi grunn til å slå oss på brystet, for det forblir 33 millioner mindre enn året før, da landet samlet 253 millioner til Kirkens Nødhjelp.

Og siden jeg ikke har annet å gjøre (grafen ble fremstilt sent søndag kveld, dog):

Innsamlingsresultat for TV-aksjonen, fra 2000 til 2016. Bloggers grafikk.
Innsamlingsresultat for TV-aksjonen, fra 2000 til 2016. Bloggers grafikk.

Alle som har vært med en stund, husker nok at en mong (den først varslede budsjettoverskridelsen for Mongstad-raffineriet, på NOK 4 mrd, som skulle ende med NOK 6 mrd) en gang i verden ble ansett mye penger, men det er veldig mange kampfly (pt NOK 70 mrd, i anskaffelse alene, minst 260 mrd, om vi inkluderer driften) siden.

Beløpet hele kongeriket skrapte sammen sist søndag, gir 73 nokså gjennomsnittlige boliger her til lands, à tre millioner kroner. Større var ikke innsatsen – i verdens rikeste land, hvis statsbudsjett alene utgjør over 1200 milliarder. Betrakter man nasjonens kollektive avlat, TV-aksjonens 220 millioner, i det lyset, kan man selvfølgelig spørre om det gir grunn til å rope hurra, til alt overmål i lys av 33 millionersreduksjonen, fra 2014.

Personlig forholder man seg nok relativt rolig, tilfreds med at Christian Tybring-Gjedde & co fikk seg et ørlite skudd for baugen – om reduksjonen er aldri så vesentlig, alle Aleppo-bildene tatt i betraktning.

Toppfoto: Et stykk fru, med bøsse, yter sin skjerv for Røde Kors og TV-aksjonen, søndag 23. oktober 2016.

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s