Selvinnsikt

Man fikk nylig beskjed om at man ikke er videre flink til å lytte til argumenter for økonomisk fortjeneste på menneskelig ulykke (som privatdrevne asylmottak, alders- og sykehjem osv), og må bare medgi at vedkommende har helt rett.

Så pass selvinnsikt bør man ha.

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s