Brainers og no-brainers

TV 2-korrespondent Fredrik Græsvik er angivelig beskutt i Mosul:

Personlig tar man seg imidlertid i å spørre hvordan man, som eventuell Midtøsten-korrespondent, hadde forholdt seg til saken:

  • Drar til Mosul mens det skytes intenst fra adskillige hold, forventer beskytning, blir beskutt: Ikke-nyhet
  • Drar til Mosul, aner fred og ingen fare, blir likevel beskutt: Nyhet

Ville jeg kanskje ha sagt.

Hvor ble det dessforuten av Sigurd Falkenberg Midtøsten?

Oi. Han skulle vel aldri …

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s