Godtfolk

Utvilsomt. Ikke å forglemme hva de kunne ha utrettet for omgivelsenes forskjønnelse (var de ikke så opptatt med å henge opp neonlys).

Knipset i Bergen, lørdag 3. desember 2016.

P.S. Kunne jeg, for rekorden, bare få anføre at jeg muligens ville ha skrevet “There’s a lot of good people around”, om enn de er flere?

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s