– Vegvesenet feilvurderer nytten av vegprosjekt – NRK Hordaland – Lokale nyheter, TV og radio

Man har vel for lengst mer enn antydet hva man tror om sannsynligheten for den såkalte Hordfast-forbindelsen, men som om det ikke er nok:

Det gir eit feil bilete av samfunnsnytten av store vegutbyggjingar når Vegvesenet ikkje har vurdert effekten av bompengar, ifølge ein ny rapport.

– Høge bompengesatsar vil redusera trafikken. Det påverkar sjølvsagt kor samfunnsnyttig det er å byggja til dømes Hordfast.

Det seier forskar Morten Welde ved forskingsprogrammet Concept på NTNU.

Han og tre andre forskar står bak ein fersk rapport om konsekvensane av at bompengar sjeldan blir rekna med når vegprosjekt blir planlagt.

Kilde: – Vegvesenet feilvurderer nytten av vegprosjekt – NRK Hordaland – Lokale nyheter, TV og radio

Men for all del, la dem leve i håpet.

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s