“Nærmere en Oscar” – igjen

Igjen er en norsk film – Kongens nei denne gangen – i ferd med å nærme seg den forgjettede oscarprisen med stormskritt, og igjen tror jeg nok våre bolde kreatører må vende snuten hjem fra Hollywood, med halen mellom de nedre ekstremitetene.

Jeg er nok blant de få som ennå ikke har sett den, skjønt jeg nok skal, bare den en vakker dag også blir oss som bebor landsbygda til del, om ikke fordi den, objektivt sett, er god.

Likevel er jeg ikke i ett øyeblikks tvil om at den er det, betraktet gjennom norske briller, vel at bemærke. Det vi derimot sliter litt med å forstå, er at verden, ikke minst amerikanerne og The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ikke nødvendigvis ser det likedan.

Har de dog ikke hørt om Kongen og bjerken?

Animert Jarle

“Hvordan kan de ikke se det store i at noe norsk er stort – i kraft av sin norskhet”, spør vi oss, og rister like oppgitt på hodene hver gang. Etter oscarfesten, riktig nok. Før den er vi, som alltid, like sikre på gullet, æren og berømmelsen våre deputerte haler hjem, til denne bloggerens (t.h.) vedvarende undring.

Men jeg skal se den, altså, om det nå, vanen tro, blir ett år eller mer på etterskudd.

Foto: En scene fra Erik Poppes Kongens nei – tre døgn i april. Fotograf: Agnete Brun.

One thought on ““Nærmere en Oscar” – igjen

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s