Ute av alle proporsjoner

Det virkelig interessante ved Eirik Jensen-saken, er omfanget norsk presse gir den, heller enn hva som har og ikke har skjedd.

One thought on “Ute av alle proporsjoner

  1. Pingback: HeIt i takt med … folket? – Nedtegnelser

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s