By og land, mann mot mann?

Det er noe litt nedslående over det som fremheves som et av hovedpoengene ved en vestlandsregion; motmakt – eller makt mot oslomakta, om man vil, som om krig mellom regionene, ikke nasjonalt samarbeid, var formålet med kommune- og regionreformen.

Nå er det ingen hemmelighet at herværende blogger dømte den planlagte vestlandsregionen nord og ned, alt før den ble realitetsbehandlet i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordanes fylkesting. Så skulle det da også gå som man forutså, da rogalendingene kort tid senere vraket giftermålet med fylkene nordenfor.

Nå som de to sistnevnte er blitt enig om å kjøre løpet uten Rogaland, sitter hordalendingene tilbake med en skarve gevinst på om lag 110.000 sogn og fjordinger, som neppe bidrar til at Vestlandet, som de visstnok akter å kalle regionen, blir noen motmakt verdt å skrive hjem om. Og takk for det.

For skal vi nå først være ærlig: Er det virkelig regionsstrid vi trenger? Vel stikker oslohatet dypt her omkring, men det får være grenser for destruktivitet …

På den annen side blir det neppe stort av de noe reduserte planene heller. Til det er hensynet til egeninteresser, selv kommunene imellom, altfor stort.

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s