Noen fristelser er det klokest å motstå

Jeg var sikker på at jeg hadde gjort denne fotomanipulasjonen en gang før i verden, men fant det ingensteds i arkivene, så derfor.

Hvorom allting er, får vi håpe velgerne motstår fristelsen til høsten.

2 thoughts on “Noen fristelser er det klokest å motstå

  1. Pingback: Når det er fest i stugu – Nedtegnelser

  2. Pingback: Tilbakevendende frukt – Nedtegnelser

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s