Kjærkommen inntektssvikt

Norske lønninger har hatt den laveste nominelle veksten siden siste verdenskrig, skal vi tro Dagsrevyen. Noe som er en god ting, såfremt inntektssvikten gjør seg gjeldende rund baut, i alle lag av befolkningen, og bidrar til at kostnadsnivået, som engang påvirkes av inntektsnivået, ramler tilsvarende.

For at vi under ett tjener uforholdsmessig mye, sammenlignet med våre internasjonale omgivelser, se det kan det da umulig herske tvil om.

Denne bloggeren ønsker en slik utvikling velkommen – og håper det ikke medfører skjerpede krav i lønnsoppgjøret.

200 kroner-seddel, tegnet av blogger.
200 kroner-seddel, tegnet av blogger.

En forutsetning er naturligvis at også de rikeste renonserer på levekårene, for la oss like godt fjese det: Vi lever over evne – alle mann alle.

One thought on “Kjærkommen inntektssvikt

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s