Kommunereformen: Altfor få tvangssammenslåelser

De siste par dagene har vi vært vitne til forurettede utbrudd fra ordførerne i de 13 kommunene som foreslås tvangssammenslått av Regjeringen og Venstre, men det er ikke vanskelig å se galskapen i å la kommuner på et par tusen sjeler fortsette sin suicidale alenegang.

Det er ikke noe jeg hevder, fordi jeg selv er uberørt, og bebor en storby av noe slag. Tvert om holder man hus i en kommune på under 2800 sjeler, som underlig nok gikk klar av tvangsekteskap, i alle fall i denne omgangen. Kanskje, for alt jeg vet, fordi den har en Høyre-ordfører.

At så små kommuner er det glade vanvidd, se det er det i alle fall ingen tvil om. La meg illustrere:

Skjønt vi altså ikke er flere enn i underkant av 2800 individer, fordeler øyas innbyggere seg på et 255 km² areal. Just precis: 255 km²! Til sammenligning er hovedstaden litt under dobbelt så stor. Folketallet derimot, på over 600.000 innbyggere (det er ikke så nøye om vi tar eller legger til 50.000), er mer enn 2000 ganger så stort.

Vi, på den annen side, fordeler oss over våre 255 km², dels i klynger hist og her, dels i avsidesliggende gårder, der ingen skulle osv, men vi har det til felles at vi alle krever like andeler av en kommunekasse som – rimelig nok, med så få innbyggere – er altfor liten. Det sier seg tross alt selv: Høyt innbyggertall gir mange skattebetalere og blomstrende næringsliv. Lavt innbyggertall tilsvarende få og visnende ditto.

Hvordan noen presterer å summere det regnestykket annerledes, har bestandig vært meg et mysterium. Like fullt insisterer de altså på at vi skal være et land bestående av småkommuner, som balanserer hårfint på kanten av ROBEK-listen, samtidig som hver bidige miniatyrkommune forlanger statlig ansvar for at den skal kunne by sine innbyggere alt man finner i just en by. Forstå det, den som kan.

Man fester lit til at noen, om ikke så altfor lenge, kommer til sans og kommunal samling, for dette, piker og gutter (sa han, og stirret strengt på Senterpartiet), går ikke lenger.

Foto: 17. mai på Tysnes. Bloggers foto (og innsuprede tekst).

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s