Hvil i fred, Karsten

Lamslått av nyheten, og i det ennå svært ferske fraværet av Karsten Iversens nærvær, passer det godt å spille denne, filmet i Lundegrends Frilund 17. mai 2014.

Hvil i fred, Karsten.

One thought on “Hvil i fred, Karsten

  1. Pingback: En tid til å fødes, og en til å dø – Nedtegnelser

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s