TV 2-sorti intet tap

Mediemangfold var det store omkvedet på 1980-tallet, da MTV, Super Channel og Sky Channel festet grep om dem av oss som var velsignet med kabel-TV – en utvikling mange nok, og kanskje med rette, følte måtte møtes med norske alternativer.

Så skulle det heller ikke ta lange tiden før riktig nok svenskeide TV3 var på banen, etterfulgt av heilnorske TVNorge og TV 2.

TV3 (eller Viasat, da), med alle sine nisjekanaler, forblir like svenskeide, og, i noen grad, helsvenske, mens de en gang norske TVNorge og TV 2, også de med et vell av nisjekanaler, er kommet på utenlandske hender – henholdsvis amerikanske og danske.

Jada, mediemangfold kan være berikende, vel å merke om det bidrar til et mangfold, i stedet for uniformeringen disse kanalene representerer. Utviklingen har imidlertid vist at det samme vellet av kanaler tvert om har devaluert sendingenes verdi. Også TV 2, som var tiltenkt rollen som norsk, kommersiell allmennkringkaster, har vært en eksponent for denne utviklingen.

Ikke bare har mediehuset tjent som bidragsyter til forringelsen av norsk TV-kvalitet. Det er heller ikke norsk, men i dag helt og holdent (eller 100 prosent) i danske Egmonts eie, mens TVNorge, med sine søsterkanaler, eies av Discovery Networks Norway (igjen eid av amerikanske Discovery Communications, igjen eid av SSB Discovery Media – og så videre og så bortetter).

Når TV 2 Gruppen AS (den manglende bindestreken er nok et dansk påfunn) nå ber for sin syke mor, og forlanger statlige tilskudd for å servere oss mølet den så langt har bedrevet, skyldes det ikke bekymring for at TV 2-kanalene ikke lenger vil være i stand til å utøve sitt samfunnsoppdrag, som de uansett ikke oppfyller, eller av hensyn til deres norske ansatte, som de likevel nedbemanner hensynsløst, men av hensyn til Egmonts utenlandske investorer.

Skulle regjering og storting likevel finne det opportunt å berike TV 2s utenlandske eiere ytterligere, med milde gaver, i form av statlige tilskudd, tror jeg nok ganske trygt vi kan fastslå hvis interesser politikerne har for øye. For la oss fjese det:

Våre er det ikke.

Ja, det er synd med arbeidsplassene som går tapt, men hey,  mange er det faktisk ikke. Og så er det jo heller ikke slik at økte tilskudd hindrer fortsatt nedbemanning, som alltid er mediehusenes svar, når investorenes dividende er i fare.

Kanskje vil det likevel komme noe godt ut av TV 2s forhåpentlige sorti? Et godt og reelt alternativ til NRK hadde jo ikke vært å forakte. Det er det nemlig lenge siden TV 2 var. Om nå ukebladjournalistikken deres noen gang var det.

Så good riddance. Og dere, politikere:

Vi følger med, vøtt.

(Og så er det vel noe med det at en befolkning på fem skarve millioner, skal ha samme TV-tilbud som en på 50. Det er noe der … )

P.S. Denne bloggeren var blant dem som på 1980-tallet ivret for en opphevelse av NRK-monopolet, og for et rikt – og privat – mediemangfold, dog under den avgjørende forutsetningen at det evnet å bære sin egen vekt, med annonsørenes, ikke skattebetalernes, hjelp. Uten er de jo ikke liv laga.

På halvannet år har Schibsted fått tre ganger så mange digitale avisabonnenter – Medier24.com

Jeg tror jeg kan ha funnet forklaringen på Schibsteds voldsomme nedbemanninger.

Det går simpelthen altfor godt:

Veksten er størst blant de unge, og Netflix og Spotify får deler av æren.

Source: På halvannet år har Schibsted fått tre ganger så mange digitale avisabonnenter – Medier24.com

Gir bort blogg med gratisversjoner av nettavisenes betalingsartikler – gratis, selvfølgelig

Man er flyvende forbannet på nettavisenes betalingsmur-praksis, når de skamløst planker andre mediers gratisartikler, for så å resirkulere dem på egne plattformer – mot betaling. Og, ikke minst, hvilke vanvittige uvesentligheter de tar betalt for.

Det er også årsaken til at jeg i våres etablerte bloggen Fripluss på impuls. Navnet, og løsningen, kunne ha vært bedre, selvfølgelig, men den ble altså rigget til in the spur of the moment, som de sier, og helt uten tanke for at den kunne ha vært betydelig bedre. For det kunne den, om den hadde vært drevet av noen som la litt sjel og kjærlighet i arbeidet. Det har jeg ikke gjort. Ikke fordi jeg ikke brenner for det, men fordi jeg altså er familiefar, og dertil yrkesaktiv, med for mange øvrige jern i ilden.

Av samme grunn har jeg også for lengst bestemt meg for å gi den bort, om noen skulle føle seg kallet til å følge opp intensjonen om å dele de kostnadsfrie originalene av nettavisenes videresolgte tyvegods.

Pluss-journalistikken betalingsmurer journalistikk nettaviser aviser
Er det sånn vi vil ha det? Og, ikke minst, vil vi betale for det? Bloggers montasje.

Jobben, om man kan kalle den det, er gresselig enkel. Kopier noen innledende linjer fra det skamløst betalingsbetingede tyvegodset, google noen av de avgjørende stikkordene, og kopier noen linjer fra originalsak, på engelsk eller norsk, og verden er en gratis, ofte langt bedre, gjengivelse rikere. Med lenke, selvfølgelig. Lenken er og gir alt!

Et slikt alternativ kan fort vise seg et go to-sted, for dem som måtte dele vårt syn på nettavisenes skamløse frekkhet. Derfor overdrar jeg den gladelig, helt gratis, selvfølgelig (noe annet ville være i strid mot bloggens grunntanke, om at information wants to be free) i håp om at noen, gjerne et kollektiv at bidragsytere, finner utfordringen fristende. Forutgående kjennskap til WordPress, som er bloggens publiseringsplattform, er muligens en liten forutsetning.

Send meg bare noen linjer via dette kontaktskjemaet (eller en melding på Twitter eller noe), så begynner vi å snakke:

Går det ikke som jeg håper, får den bare fortsette sin mistrøstige tilværelse, stemoderlig behandlet, som den engang er.

P.S. Og fortsatt fins det dem som klør seg i hodet over avisenes fallitt.

Jeg kan ha vært en smule optimistisk på TV 2s vegne her om dagen.

Spørsmålet er selvfølgelig om det er seigpining vi nå er vitne til.

TV 2, TVNorge, TV3 og TVHalden – se om jeg bryr meg

Så skulle det altså bli tøft å drive private TV-stasjoner også, ikke bare aviser, viser det seg, som bare rimelig er, når publikum flykter til strømmetjenestene, og annonsørene reorienterer seg, mot publikums nye arenaer – slik det alltid har vært, og se om jeg egentlig bryr meg.

Rett nok postet jeg denne hjemmesnekrede NRK Super-pastisjen (under) i går, men det betyr ingenlunde at min bekymrede likegyldighet kun strekker seg til statskanalen:

NRK suger
NRK suger. De gangene de forsøker å ligne TV 2. Ellers not so much. Bloggers montasje.

For er det noe jeg ikke forholder meg likegyldig til, er det vel egentlig den. Som alle land, behøver også Norge en statsfinansiert, offisiell kanal, som hverken skjeler til kommersielle eller politiske interesser i sitt virke, noe som naturligvis rettferdiggjør særbehandlingen som blir Krinken til del. Hadde den bare ikke prøvd så hardt å etterape konkurrentene!

Hva resten av mediehusene betreffer, er det både rett og både rimelig at de overlates markedskreftenes gunst, noe som selvfølgelig også forklarer at over 60 TV 2-ansatte denne uken tok sluttpakke, skjønt sparegrepene nok ikke stopper der. Det som er sikkert, er at det umulig kan være statens ansvar å holde kunstig liv i merkantile foretak uten livets rett.

Tar jeg ikke mye feil, dropper TV 2 (og resten av røkla) gradvis de lineære sendingene, som det så flott heter nu om dagen, til fordel for on demand-strømming av allehånde slag, utvilsomt via alt godt etablerte TV 2 Sumo, med alle sine mangler. Vi kan i alle fall ha som utgangspunkt at fremtidens TV 2 vil være kraftig desimert, som logoen for oven også indikerer.

Nå er jeg ikke finere på det, enn at jeg faktisk følger TVNorge og Max’ The Big Bang Theory, slik jeg sist vinter fulgte TV 2s Okkupert, men så stopper det også omtrent der. Følgelig får kanalenes endelikt minimale konsekvenser for den pettersonske husholdning. Skulle likevel savnet etter de storsmell-teoretiserende bli for påtrengende, er jeg viss på at de fins, enten på Flexflix, HBO Nordic eller hva de nå heter, alle sammen. Deres ydmyke blogger har i alle fall klart seg svært godt uten – så langt.

Man er, som en vil forstå, i det hele tatt ingen regelmessig bruker av kommersielle TV-kanaler, så jeg vet ikke hva jeg skal si … Good riddance?

Kristoffer Hivju
Det er senere blitt meg fortalt at Kristoffer Hivju egentlig sier “Welcome to the home of series”, i denne HBO Nordic-reklamen, for anledningen “tekstet” av herværende blogger.

La oss uansett fjese det; vi har altfor mange TV-kanaler (og aviser, i og for seg) per snute i detta landet. At det nå kommer en betimelig shake-out, mange år på overtid, er bare helt naturlig. Ikke at jeg dermed har forståelse for gjenværende kolleger, som ufortrødent later som om intet skal ha skjedd, så lenge de selv – og inntil videre – forblir uberørt. Men der har du den norske solidariteten igjen.

Med alt det sagt, dog:

NRK and chill.