SoMe, ass …

Jeg fryktet lenge at jeg ville få UDs protokollavdeling på nakken, for mine smått humoristiske manipulasjoner av riksvåpenet:

Men se bare hvem som fikk nytt profilbilde i dag:

Sosiale medier, ass …

Heraldisk harselas

Riksløven. Tegnet av blogger.
Riksløven, i bloggers fortolkning.

Med hånden på hjertet, jeg lover at raljeringen med riksvåpenet nærmer seg en slutt, men løven man publiserte i går, ble altså til i respons på en god venn, som ytret ønsker om rikshyener. Og så går man hen og beløver seg!

Slikt går rimeligvis ikke an. I et anfall av blysamvittighet, tegnet man følgelig hyenen over i dag, i håp om at hyeneelskeren vet å sette pris på den. Igjen, som man vil se, fra Disneys univers, denne gangen Løvenes konge.

Men så tenker jeg vi setter strek.

Man kan jo risikere anklager om mangel på nasjonalt sinnelag. Det vanker teppeinnkallinger for mindre.